તલાટી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ અને સીલેબસ તલાટી પરીક્ષા પેટર્ન સંપૂર્ણ વિગતવાર અભ્યાસક્રમ મટીરિયલ ફ્રી ડાઉનલોડ કરો

By | November 11, 2022

તલાટી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ તલાટી પરીક્ષા સીલેબસ તલાટી પરીક્ષા પેટર્ન 2022 સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ વિગતવાર, મટીરીયલ ફ્રી ડાઉનલોડ કરો 

Table of Contents

તલાટી પરીક્ષા સિલેબસ : તલાટી પરિક્ષા પેપર સીલેબસ : તલાટી પરીક્ષા પેટર્ન 2022 : તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષામાં અભ્યાસક્રમ પેટર્ન 2022 OJAS ગુજરાત તલાટી મંત્રી પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ માટે પીડીએફ/ અગાઉનું મોડેલ પેપર. ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડે તાજેતરમાં તલાટી કમ મંત્રીની જગ્યાઓ પર ઉમેદવારોની ભરતી કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તલાટી કમ મંત્રીની ભરતીની જાહેરાત મુજબ, 3200 જગ્યાઓ માટે ગુજરાત પંચાયત સેવા પાસંદગી મંડળ તરફથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભરતીઓમાંની એક છે. જે ઉમેદવારોએ ભરતી માટે અરજી કરી છે તેઓએ પરીક્ષા માટે સારી તૈયારી કરવી પડશે. આ હેતુ માટે, GPSSB તલાટી કમ મંત્રીની લેખીત પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ મુજબ તૈયારી કરી શકાય છે કારણ કે પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર સંસ્થા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ અભ્યાસક્રમ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

તલાટી પરીક્ષા સિલેબસ

Talati syllabus

 Talati Examination syllabus

સંસ્થાનું નામ: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ અથવા ગુજરાત પંચાયત સેવા પાસંદગી મંડળ.

પોસ્ટનું નામ: તલાટી કમ મંત્રી

પસંદગી પ્રક્રિયા: લેખિત પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુ

પસંદગી પ્રક્રિયા: લેખિત પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુ

શ્રેણી અભ્યાસક્રમ

એડમિટ કાર્ડ અપડેટ્સ ટૂંક સમયમાં રિલીઝ થશે

સત્તાવાર વેબસાઇટ: gsssb.gujarat.gov.in

GPSSB તલાટી મંત્રી પરીક્ષા પેટર્ન 2022

વિષયના સામે આપેલા ગુણ ફાળવવામાં આવ્યા છે

સામાન્ય જ્ઞાન 35 ગુણ

ગુજરાતી વ્યાકરણ (વ્યાકરણ) અને ગુજરાતી સાહિત્ય (સાહિત્ય) 35 ગુણ

અંગ્રેજી વ્યાકરણ 15 ગુણ

ગણિત અને તર્ક 15 ગુણ

ગુજરાત તલાટી મંત્રી અભ્યાસક્રમ 2022 હેઠળ આવરી લેવાના વિષયોની વિગતો 

સામાન્ય જ્ઞાન હેઠળ આવરી લેવાના વિષયો:

વર્તમાન બાબતો

• ગુજરાત-ભારત નો ઇતિહાસ (ઇતિહાસ)

ગુજરાત અને ભારતની ભૂગોળ (ભૂગોલ).

• ગુજરાત/ભારતની કલા અને વારસો સંસ્કૃતિ

વિજ્ઞાન સામાન્ય જ્ઞાન

કોમ્પ્યુટર જનરલ નોલેજ

રમતગમત સામાન્ય જ્ઞાન

યોજના


ભારત નુ બંધારન (ભારતીય બંધારણ)

અર્થતંત્ર, પર્યાવરણ અને ભારતીય રાજનીતિ ગુજરાતનું અર્થતંત્ર અને વિકાસ.

• વિકાસ અને પરિવર્તનના મુદ્દાઓ.

સામાજિક માળખું, મુદ્દાઓ અને જાહેર નીતિઓ.

• ભારત અને ગુજરાતનો સામાજિક-સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ.

ભારતીય બંધારણ અને રાજકારણની ઝાંખી

GPSSB તલાટી મંત્રી ગુજરાતી વ્યાકરણ (વ્યાકરણ) માટેનો અભ્યાસક્રમ


સમાસ

અલંકાર

કરતારી-કર્મણી વાક્ય

છંદ

કહેવત અને રૂધિપ્રયોગ

જોડાણી

નિપત

સંજ્ઞા

• ક્રુદંત

સંધી છોડો-જોડો

વિભક્તિ (વાક્ય પ્રકાર)

ગુજરાતી સાહિત્ય (સાહિત્ય) આવરી લેવાશે

ગુજરાતી સાહિત્યનું સ્ટટી મટેરીયલ માટે અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાતી ભાષાની પ્રખ્યાત વાક્યો અને તેના લેખકો


ગુજરાતના પ્રખ્યાત કવિ ઉપનમ

નવલકથા ના લેખક

કાવ્ય ના લેખક

પ્રખ્યાત પ્રકાશનો

એકાંકી નાટક

કવિ અને લેખકના જન્મ સ્થાનો

ગુજરાતી ભાષા ના ખ્યાતનામ ગ્રંથ વગેરે.

GPSSB ઑફિશિયલ વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો

હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

GPSSB તલાટી મંત્રી પરીક્ષા માટે ગણિત અને તર્કનો અભ્યાસક્રમ

• આકારો અને અરીસો

• છબીઓ અને ઘડિયાળો, વગેરે.
• સામ્યતા
• વિશ્લેષણાત્મક તર્ક

• સંખ્યા શ્રેણી

• પત્ર શ્રેણી


• કોડિંગ-ડીકોડિંગ

• મૂળાક્ષરો અને સંખ્યા શ્રેણી

• ગાણિતિક કામગીરી

• સંબંધો

• જમ્બલિંગ

• વેન ડાયાગ્રામ


• ડેટા અર્થઘટન અને પર્યાપ્તતા

• તારણો અને નિર્ણય લેવો

• સમાનતા અને તફાવતો

• વિશ્લેષણાત્મક તર્ક

• વર્ગીકરણ

• દિશાઓ

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2022 માટે અંગ્રેજી વ્યાકરણનો અભ્યાસક્રમ


સમય

• વિરોધી શબ્દો

• સમાનાર્થી

• એકવચન અને બહુવચન

• રૂઢિપ્રયોગો અને શબ્દસમૂહ

• ઓડ એક પસંદ કરો

• ભૂલ સુધારણા એક્સરસાઇઝ

• વાક્ય પુન: ગોઠવણી


• શબ્દ રચનાની એક્સરસાઇઝ

• ડિગ્રી અને એક્સરસાઇઝ માટે

• પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ ભાષણ

• WH પ્રશ્નો

• સરખામણીની ડિગ્રી

• વર્ડ ઓર્ડર એક્સરસાઇઝ

• કવેશ્ચન ટેગ 

• સાચો વાક્ય પસંદ કરો

• એનાલોજીસ એક્સરસાઇઝ


•  વાકય પુનઃ રચનાંGPSSB OFFICIAL WEBSITE Click Here
HOME PAGE Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *