CISF માં કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ છે; અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો

By | November 16, 2022

CISF માં કોન્સ્ટેબલની ભરતી પર અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો । CISF Constables Recruitment 2022; Click here to apply Now

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022  | CISF Constable Recruitment 2022

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : સેન્ટ્રલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (CISF) એ કોન્સ્ટેબલ (ટ્રેડસમેન) ની 787 જગ્યાઓ પર ભરતી માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હેલ્લો મિત્રો તમે 21 નવેમ્બર 2022 થી શરૂ થતા CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડ્સમેન ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલા, CISF માં કોન્સ્ટેબલ (ટ્રેડસમેન) ની જગ્યાઓ માટે ભરતીની તમામ પ્રકારની સૂચના વાંચવી જરુરી આવશ્યક છે.

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં કોન્સ્ટેબલ/ટ્રેડસમેનની અસ્થાયી જગ્યાઓ માટે પગાર સ્તર-3 (રૂ. 21,700-69,100/-) વત્તા કેન્દ્ર સરકારને સ્વીકાર્ય હોય તેવા સામાન્ય ભથ્થાઓ ભરવા માટે પાત્રતા ધરાવતા પુરુષ અને સ્ત્રી ભારતીય નાગરિકો પાસેથી ઑનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. સમય સમય પર કર્મચારીઓ. તેમની નિમણૂક પર, તેઓ CISF એક્ટ અને નિયમો તેમજ દળના અન્ય સભ્યોને સમયાંતરે લાગુ પડતા કેન્દ્રીય નાગરિક સેવા નિયમો હેઠળ સંચાલિત થશે. તેઓ 1લી જાન્યુઆરી 2004ના રોજ અથવા તે પછી કેન્દ્ર સરકારની સેવામાં જોડાનાર તમામ કર્મચારીઓને લાગુ પડતા પેન્શનરી લાભો માટે હકદાર રહેશે. આ ભરતી પ્રક્રિયામાં શારીરિક ધોરણો કસોટી (PST), શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટી (PET), દસ્તાવેજીકરણ, વેપારનો સમાવેશ થશે. OMR આધારિત/કોમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી (CBT) મોડ અને તબીબી પરીક્ષા હેઠળ કસોટી, લેખિત પરીક્ષા. ભરતીની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે.

CISF Recruitment 2022CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

ભરતીનું સંગઠન

કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ (CISF)

પોસ્ટનું નામ

કોન્સ્ટેબલ (વેપારી)

કુલ ખાલી જગ્યા

787 પોસ્ટ

જોબ સ્થાન

ઓલ ઈન્ડિયા

અરજી કરવાની તારીખ

21/11/2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

20/12/2022

એપ્લિકેશન મોડ

ઓનલાઈન

પગાર ધોરણ

21,700/-

સતાવાર વેબસાઈટ

https://www.cisfrectt.in/

CISF ભારતી 2022 માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 ની પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:
પગલું-1 : સૌ પ્રથમ PST/ PET, દસ્તાવેજીકરણ અને ટ્રેડ ટેસ્ટ હશે.

સ્ટેપ-2 : બીજા તબક્કામાં લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે.
સ્ટેપ-3 : અને ત્રીજા તબક્કામાં ડોક્યુમેન્ટ અને મેડિકલ ટેસ્ટ થશે.

આ રીતે CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેનની ભરતીની પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

CISF કોન્સ્ટેબલ પસંદગી પ્રક્રિયાની વિગતો માટે કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના / જાહેરાત વાચી લેવી.

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 શૈક્ષણિક લાયકાત :

ઉમેદવારો પાસે 10મું વર્ગ અથવા સમકક્ષ હોવું જોઈએ

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 ઉંમર મર્યાદા :

વય મર્યાદા : 01-08-2022 ના રોજ 18-23 વર્ષ
CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ભરતી 2022
ના નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ.

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 અરજી કરવાની ફી વિગતો :

CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેનની ખાલી જગ્યા માટેની અરજી ફી નીચે દર્શાવેલ દરેક કેટેગરી માટે ઉમેદવાર દ્વારા ચૂકવણીની નીચેનામાંથી કોઈપણ એક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ચૂકવવામાં આવશે. એ) નેટ બેન્કિંગ b) ક્રેડિટ કાર્ડ c) ડેબિટ કાર્ડ

સામાન્ય / OBC / EWS : 100/-
SC/ST/ PwD/ ESM : 0/-

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 શારીરિક માપદંડ :

શારીરિક પડકાર માટે કૃપા કરીને નીચેના માપદંડો વાંચો.

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 ભરતી માટે ઊંચાઈ ની યોગ્યતા:

અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયના ઉમેદવારો માટે
ઉમેદવારો (પુરુષ): 165 સેમી
અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયના ઉમેદવારો માટે
ઉમેદવારો (સ્ત્રી): 155 સે.મી
અન્ય માટે (પુરુષ): 5 સે.મી
ઓટર્સ (સ્ત્રી): 150 સે.મી

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 ભરતી માટે વજનની યોગ્યતા:

અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયના ઉમેદવારો માટે

ઉમેદવારો (પુરુષ): 77-82 સેમી (ન્યૂનતમ વિસ્તરણ 5 સેમી)

ST માટે: 76-81 Cms (લઘુત્તમ વિસ્તરણ 5 સેમી)

ST માટે: 76-81 Cms (લઘુત્તમ વિસ્તરણ 5 સેમી)

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 સૂચના :

CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી

અધિકૃત સૂચનામાંથી પાત્રતા તપાસો અને પાત્ર ઉમેદવાર CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 માટે અરજી કરી શકે છે.

અરજી ફોર્મ ભરો : CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન વેકેન્સી 2022 માટે તમારી મૂળભૂત વિગતો જેમ કે નામ, સંપર્ક નંબર, ઈમેલ આઈડી વગેરે આપીને તમારી અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરો.

પ્રદાન કરેલ જરૂરી ફોર્મેટમાં તમારો ફોટોગ્રાફ અને સહી અપલોડ કરો.

તમારી અરજી ફી ઓનલાઈન ચુકવણી વિકલ્પ દ્વારા ચૂકવો, એટલે કે ક્રેડિટ કાર્ડ/ડેબિટ કાર્ડ/નેટ બેંકિંગ દ્વારા.

સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો. તમારું અરજી ફોર્મ સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવામાં આવશે.

પરીક્ષા ફી ચૂકવ્યા પછી તમે સફળતાપૂર્વક તમારું અરજી ફોર્મ સબમિટ કરી શકો છો.

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 મહત્વની લિંકો:

Official Notification

Click Here

Official Website

Apply Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *