ભારતીય પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સર્કલમાં ભરતીની જાહેરાત; અરજી કરવા માટે અહિં ક્લિક કરો. । indian post office recruitment apply now

By | October 27, 2022

ભારતીય પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સર્કલમાં 188 પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત. અરજી કરવા માટે અહિં ક્લિક કરો…

 

 indian post office recruitment-2022 apply now  

ભારતીય પોસ્ટ Indian Post (ભારતીય પોસ્ટલ વિભગ) મા ગુજરાત સર્કલ ભરતી 188 પીએ, એસએ, પોસ્ટમેન, મેઇલ ગાર્ડ અને એમટીએસની પોસ્ટ્સ 2022

ભારતીય પોસ્ટલ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સર્કલમાં 188 પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત.

ભારતીય ટપાલ વિભાગે નીચે જણાવેલ પોસ્ટ્સ માટે એક જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર જાહેરાતના અનુસંધાનમા વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપી છે. ઉમેદવારે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, એપ્લિકેશન ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે અન્ય વિગતો જાણવી આવશ્યક છે. ભારતય પોસ્ટલ વિભાગમાં પી.એ., એસ.એ., પોસ્ટમેન, મેઇલ ગાર્ડ અને એમટીએસ ભરતી માટેની વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે ટ્રાયબલ વિલેજ સોલ્યુશનનીમુલાકાત કરતા રહો.

gujarat-pist-recruetmenet-2022ભારતીય પોસ્ટલ વિભાગ ભરતી-2022

 

જાહેરાતની વિગતો:

વિવિધ જગ્યાઓ:

ટપાલ સહાયક/ સર્ટિંગ સહાયક:71 પોસ્ટ્સ

પોસ્ટમેન/ મેઇલગાર્ડ: 56પોસ્ટ્સ

મલ્ટિ ટાસ્કિંગ સ્ટાફ: 61પોસ્ટ્સ

પોસ્ટ્સની કુલ સંખ્યા: 188

આ પણ વાંચો:- ભારતીય પોસ્ટલ વિભાગમાં  98,083 ની બમ્પરભરતી અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો:- ગુજરાતવન વિભાગમાં વનરક્ષકની ભરતી અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો:- GPSC માં વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો  

 

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • કૃપા કરીને શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

 

પસંદગી પ્રક્રિયા:

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

 

કેવી રીતે અરજી કરવી ?:

  • રુચિ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

A

જાહેરાતની સત્તાવાર નોટીફિકેશન વાચવા : અહીંક્લિક કરો

 

જરૂરી સૂચના વાચવા: અહીં ક્લિક કરો

 

ઓનલાઇ અરજી કરવા માટે: અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઇન અરજીની તારીખ: 23-10-2022

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ:22-11-2022

મહત્વપૂર્ણ સુચના:કૃપા કરીને હંમેશાં સત્તાવાર વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતોને તપાસો અને તેની પુષ્ટિ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *