તમારી ગ્રામ પંચાયતને કેટલુ અનુદાન (ગ્રાન્ટ) મળેલ છે. કયા કામો માટે | How to check Gram Panchayat Work Report Online.

By | December 30, 2021


તમારી ગ્રામ પંચાયતને કેટલુ અનુદાન (ગ્રાન્ટ)  મળેલ છે. કયા કામો માટે તે વિગતવાર જાણો અહીંથી 

How to check Gram Panchayat Work Report Online. 

આજે અમે તમને એક એડમિનિસ્ટ્રેશન સાઇટ (gov.in) સાથે જોડાણ બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેનાથી તમે તમારા નગર, તમારા રસ્તા અને આપણા રાષ્ટ્રની સુધારણા માટે નોંધપાત્ર પ્રતિબદ્ધતાઓ કરી શકો.  અહીં તમે સમજી શકો છો કે ભારત સરકારે આપણા નગરના વિકાસ કાર્યો માટે કેટલી રોકડ રકમ ચૂકવી છે.  (આ માહિતી તદ્દન પ્રમાણભૂત છે) જો તમને કોઈ અસાધારણતા લાગે, તો તમે તમારા વિરોધને સામાન્ય રીતે મધ્યમાં લોકોને માર્ગદર્શન આપી શકો છો.  હાલમાં આપણે એકંદરે સાવધાન રહેવું જોઈએ અને અન્યોએ પણ તે કરવું પડશે.  તમામ ડેટા અત્યારે વેબ પર એડમિનિસ્ટ્રેશન સાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.  આપણે ફક્ત તેને સમજવાની અને જાણવાની જરૂર છે.  દરેક નગરમાં એકાંતમાં 5-6 વ્યક્તિઓ તેમના નગરની વ્યક્તિઓને આ ડેટાની સલાહ આપે તેવી તક પર, તે સમયે 70% નીચાણમાં ઘટાડો થશે.  તેથી તમે માંગ કરો છો કે તમે 2015-16 થી 2019-20 સુધી તમારા ટાઉન ટ્રૉમમાં કામ કરવાની જરૂરિયાત જોશો અને નગરના લોકો તેમના વિશેષાધિકારો મેળવી શકે તે લક્ષ્ય સાથે દેશના દરેક નગરમાં આ જોડાણ મોકલવાનો પ્રયાસ કરો.

સ્ટેપ:1 વેબસાઇટ નીચે ખોલો, સ્ટેપ:2. તમે તમારી અનુકૂળતા અનુસાર ભાષા પસંદ કરી શકો છો.  અત્યારે અહીં અંગ્રેજી, હિન્દી અને પંજાબીનો વિકલ્પ છે.  છબીઓ જુઓ.  સ્ટેપ:3. પછી તમે ભાષા પસંદ કરી શકો છો.  અત્યારે અહીં અંગ્રેજી, હિન્દી અને પંજાબીનો વિકલ્પ છે.  તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો.  સ્ટેપ:4. તમારા પ્લાન વર્ષ માટે અહીં ક્લિક કરો.   

ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે જાણવા માંગતા હોવ કે 2015-16માં સરકાર તરફથી કેટલા રૂપિયા આવ્યા, તો તમે 2015-16નો વિકલ્પ પસંદ કરો.  

પછી તમને જે રાજ્ય પૂછવામાં આવશે તેના નામ પર ક્લિક કરો.  

સ્ટેપ:5. રાજ્ય પસંદ કર્યા પછી, તમને પ્લાન યુનિટ પ્રકાર’ નામનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે.  ગ્રામ પંચાયત વિકલ્પ પસંદ કરો.  

સ્ટેપ:6. પછી તમને પૂછવામાં આવશે કે તમે જિલ્લા પંચાયતમાં છો, તો તમે તમારા જિલ્લાનું નામ પસંદ કરશો.  સ્ટેપ:7. જિલ્લા પંચાયત પસંદ કર્યા પછી, જિલ્લા પંચાયત અથવા બ્લોકનું નામ પસંદ કરો.  

સ્ટેપ:8. જિલ્લા પંચાયત પછી, તમને ગ્રામ પંચાયતનું નામ પૂછવામાં આવશે.  સ્ટેપ:9. પછી તમે GET Report પર ક્લિક કરીને ડીટેલ મેળવી શકશો.

પંચાયતના  રીપોર્ટ જોવા એપ્લિકેશન ડઉનલોડ કરો 

 

How to Get Gram Panchayat Report

Gram Jila Panchayat Grand Report

ઇ-નગર ગુજરાત પોર્ટલના ફાયદાઓ અને તેનો ઉપયોગ જાણો અહિં થી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *