ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી 2021

By | November 25, 2021

GPSC ભરતી 2021 – 82 તકો માટે ઓનલાઈન અરજી કરો.
જાહેરાત નંબર: – 31/2021-22 થી 41/2021-22

અમારી સાથે જોડાઓ

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) 82 ICT ઓફિસર્સ, ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર્સ, જુનિયર ટાઉન પ્લાનર અને વિવિધ પોસ્ટ્સ 2021 માટે અરજીઓનું મંગાવવા માટે જાહેરાત કરી છે. રસ ધરાવતા અને લાયકાત ધરાવતા અરજદારો GPSC ભરતી 2021માટે તાજેતરની 10 દસમી ડિસેમ્બર 2021માં અરજી કરી શકે છે. GPSCભરતી માટે અરજી કરવા ઈચ્છતા. આગામી 2021એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા, વય મર્યાદા, સારીરિક ક્ષમતા, અનુભવ, નિર્ધારણ નિયમો, કેવી રીતે અરજી કરવી વગેરે માટે મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા માહિતી છે.

તમામ પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી ગુજરાતી વ્યાકરણ અને સાહિત્ય માટે અહી ક્લિક કરો

 ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી 2021 (GPSC OJAS)

GPSC ભરતી 2021, જાહેરાત નંબર: – 31/2021-22 થી 41/2021-22

એસોસિએશનનું નામ ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC)

પોસ્ટનું નામ વર્ગ 1, 2 અને 3

કુલ જગ્યા 82

મહત્વની તારીખો:-

પ્રારંભ તારીખ 25-11-2020 (01:00 PM)

સમાપ્તિ તારીખ 10-12-2020 (રાત્રે 01:00 વાગ્યે)

એપ્લિકેશન મોડ: – ઓનલાઈન

પોસ્ટનું નામ: નીચે મુજબ

સંપૂર્ણ પોસ્ટ્સ: – 82

 • • 31 – ICT અધિકારી (વર્ગ 2) – 32 જગ્યાઓ
 • • 32 – આચાર્ય (વર્ગ 1) – 06 જગ્યાઓ
 • • 33 – બાળ લગ્ન નિવારણ અધિકારી (વર્ગ 2) – 01 પોસ્ટ
 • • 34 – જુનિયર ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર (વર્ગ 2) – 15 જગ્યાઓ
 • • 35 – મદદનીશ નિયામક (ગ્રાહક સુરક્ષા – વર્ગ 02) – 02 તકો
 • • 36 – નર્સિંગ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ (વર્ગ 2) – 19 જગ્યાઓ
 • • 37 – નેત્ર ચિકિત્સક (વર્ગ 1) – 01 પોસ્ટ
 • • 38 – Dy. લીડર એન્જિનિયર (સિવિલ – વર્ગ 2) – 03 જગ્યાઓ
 • • 39 – Dy. મુખ્ય ઇજનેર (મિકેનિકલ – વર્ગ 2) – 01 પોસ્ટ
 • • 40 – Dy. મુખ્ય ઇજનેર (ઇલેક્ટ્રિકલ – વર્ગ 2) – 01 પોસ્ટ
 • • 41 – બાગાયત અધિકારી (વર્ગ 2) – 01 પોસ્ટ

પસંદગી પ્રક્રિયા:-

સ્પર્ધાત્મક લેખિત પ્રિલિમ પરીક્ષા, મુખ્ય પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુમાં છેલ્લું નિર્ધારણ કરવામાં આવશે.

વ્યવસાય સ્થાન: – સમગ્ર ગુજરાતમાં નોકરીનું સ્થાન

સંભવિત પરીક્ષા તારીખો: 

31 થી 41 જાહેરાત ક્રમ માટે સામે પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ દર્શાવેલ છે.

GPSC 2021

અરજી ફી:

સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારોએ રૂ. 100/- + સંબંધિત પોસ્ટલ ખર્ચ, જ્યારે ગુજરાત રાજ્યના અનિશ્ચિત વર્ગ અને ભૂતપૂર્વ સર્વિસમેન અને PH અરજદારોએ અરજી ફી ચૂકવવાની રહેતી નથી.

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) ની સ્થાપના 1 મે 1960 ના રોજ ભારતના બંધારણની કલમ 315 (1) હેઠળ કરવામાં આવી હતી. ઉમેદવારોની લાયકાત અને અનામત નિયમો અનુસાર ગુજરાત રાજ્યમાં સિવિલ સર્વિસ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવા. . તેને 1960માં આકાર આપવામાં આવ્યો હતો

અરજી કરવા માટે પગલાવાર સૂચનાઓ:

રસ ધરાવતા અને લાયક સ્પર્ધકો ૧૦ દસમી ડિસેમ્બર 2021 પહેલા ઓથોરિટી સાઇટની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

GSSSB હેડ ક્લાર્ક કોલેટર થાય છે ડાઉનલોડ: કોલ લેટર ડાઉનલોડ માટે અહીં ક્લિક કરો

બિન સચિવાલય ની પરીક્ષા તારીખ જાહેર: વધુ માહિતી માટે વાંચો આ પણ.

GPSC દ્વારા ક્લાસ 1-2 ( Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Services, Class-1 & Class-2 & Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2) ની પ્રિલીમ પરીક્ષાના કોલ લેટર જાહેર.

Download GPSC  Exam  Call Letter:-   કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

નોંધપાત્ર લિંક્સ:

રોજગાર સમાચાર માટે:-અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાતનુ નં-૧ કરેન્ટ અફેર માટે :-  અહીં ક્લિક 

GPSC revised Updated Exams calendar for the year 2021

સત્તાવાર સાઇટ:- gpsc.gujarat.gov.in અથવા 

gpsc-ojas.gujarat.gov.in

નોટીફિકેશન સૂચના: અહીં ક્લિક કરો

અરજી કરવા માટે:અહીં ક્લિક કરો 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *