GMRC Ltd Recruitment for Non-Executive posts for operations & maintenance 2021

By | December 26, 2021

GMRC Ltd Recruitment for Non-Executive posts for operations & maintenance 2021

  GMRC લિમિટેડ કામગીરી અને જાળવણી 2021 માટે બિન-એક્ઝિક્યુટિવ પોસ્ટ્સ માટે ભરતી

અમારી સાથે જોડાઓ

Metro-rail-bharti


ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRC) લિમિટેડે નીચે જણાવેલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે ચેકઇન કરતા રહો.

GMRC ભરતી 2021-22

નોકરીની વિગતો:


પોસ્ટ્સ:


સ્ટેશન કંટ્રોલર/ટ્રેન ઓપરેટર (SC/TO): 71

 • સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી મિકેનિકલ / ઇલેક્ટ્રિકલ / કમ્પ્યુટર સાયન્સ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક શિસ્તમાં એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા.
 • ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 28 વર્ષ
 • ગ્રેડ ઇન (IDA): 33000-100000

ગ્રાહક સંબંધો સહાયક (CRA): 11

 • સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, ગણિત વિષયમાં વિજ્ઞાન સ્નાતક.
 • ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 28 વર્ષ
 • ગ્રેડ ઇન (IDA): 25000-80000

જુનિયર ઈજનેર: 03
 • સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી / સંસ્થામાંથી મિકેનિકલ / ઇલેક્ટ્રિકલ / ઇલેક્ટ્રોનિકમાં એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા.
 • ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 28 વર્ષ
 • ગ્રેડ ઇન (IDA): 33000-100000
જાળવણીકાર: 33
 • સરકાર દ્વારા માન્ય ફીટર/ઈલેક્ટ્રીશિયન/ઈલેક્ટ્રોનિક્સમાં ITI (બે વર્ષ) સાથે SSLC પાસ યુનિવર્સિટી / સંસ્થા માથી પાસ કરેલ હોવા જોઈએ.
 • ઉંમર મર્યાદા: 18 થી 28 વર્ષ
 • ગ્રેડ ઇન (IDA): 20000-60000
સંબંધિત વિષયોમાં ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકે છે.
બધી ખાલી જગ્યાઓ કામચલાઉ છે અને તેમાં વધારો/ઘટાડો થઈ શકે છે.
 • ઉપરોક્ત જાહેરખબરો ટેક્નિકલ પોસ્ટ્સ માટે છે અને તે વ્યક્તિઓ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં
 • અપંગતા
 • ઉમેદવારો એક કરતાં વધુ પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકશે નહીં.
 • પસંદગી બાદ ઉમેદવારોને અમદાવાદ/ગાંધીનગર અથવા અન્ય કોઈ જગ્યાએ પોસ્ટ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે
 • જીએમઆરસીના પ્રોજેક્ટ, ગુજરાતમાં ગમે ત્યાં.
 • અનામતના નિયમોનું પાલન ગુજરાત સરકારના નિયમો મુજબ કરવામાં આવશે. ઉપરોક્ત
 • પદ એ સૂચના નંબર દ્વારા જાહેરાત કરાયેલ જગ્યાઓની ખાલી બેકલોગ જગ્યાઓ છે. MEGA/HR/OMRECT/2017/1 તારીખ 30/3/2017.

  Total No. of Posts:

  • 118 Posts

Metro-rail-bharti

અમારી સાથે જોડાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

ન્યુનત્તમ લાયકાત ઉપર પહેલેથી જ ઉલ્લેખિત છે. જો કે, ડિપ્લોમા/ડિગ્રી/આઈટીઆઈની અંતિમ વર્ષની પરીક્ષાઓ માટે ઉપસ્થિત ઉમેદવારો પણ યોગ્ય જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે જેના માટે તેઓ લઘુત્તમ લાયકાત પૂર્ણ કરે છે. આવા ઉમેદવારોને પરીક્ષામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે અને વેરિફિકેશન સમયે અસલ માર્કશીટ રજૂ કરવી પડશે, જેમાં નિષ્ફળ જવાથી તેઓ ગેરલાયક ઠરશે.
શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.
મળવા પાત્ર પગાર ધોરણ ટ્રેનિંગ પ્રીયડ અને ટ્રેનિંગ પછી
1 Station Controller /Train Operator (SC/TO)    13000/- 15000/-
2
Customer Relations Assistant (CRA)    
   11000/- 13000/-
3   Junior Engineer     13000/- 15000/-
4   Maintainers     9000/- 10500/-

અરજી ફીની ચુકવણી (તમામ શુલ્ક સહિત) (નૉન-રિફંડપાત્ર):

સામાન્ય / બિન-અનામત (ભૂતપૂર્વ સૈનિકો સહિત), ઉમેદવારોએ રૂ. 600/- (બેંક ચાર્જ + સર્વિસ ટેક્સ સહિત) નોન રિફંડપાત્ર ફી ચૂકવવાની રહેશે છે. 
SEBC/OBC ઉમેદવારોએ રૂ. નોન-રિફંડપાત્ર ફી ચૂકવવાની રહેશે. 300/- (બેંક સહિત ચાર્જ + સર્વિસ ટેક્સ).
SC/ST ઉમેદવારોએ રૂ. નોન-રીફંડપાત્ર ફી ચૂકવવાની રહેશે. 150/- (બેંક સહિત ચાર્જ + સર્વિસ ટેક્સ).

નોંધ: એકવાર ચૂકવી દીધા પછી બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ સહિત એપ્લિકેશન ફી કોઈપણ સંજોગો હેઠળ રિફંડ કરવામાં આવશે નહીં. જેથી ઉમેદવારોને તેમની પાત્રતા ચકાસવા વિનંતી કરવામાં આવે છે, જેથી એપ્લિકેશનની અંતિમ તારીખ પહેલા ફી અને  બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જની ચુક્લવણી કરીને અરજી સબમિટ કરવી.

અરજી  કેવી રીતે કરશો ?:

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

::IMPORTANT LINKS::

જાહેરાતની સુચના: Click Here

સત્તાવાર વેબસઆઈટ માટે : Click Here

ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે: Click Here

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

 • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 22મી ડિસેમ્બર, 2021
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 21મી જાન્યુઆરી, 2022
 • ઓન-લાઈન અરજી ફીની ચુકવણી (માત્ર નેટ બેંકિંગ / ડેબિટ કાર્ડ્સ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે (રુપે / વિઝા/Mastercard/ Maestro/upi), ક્રેડિટ કાર્ડ્સ, ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ: 22મી ડિસેમ્બર, 2021 થી 21મી જાન્યુઆરી, 2022 સુધી
 • ટેસ્ટની તારીખ (ફેરફારને આધીન): ફેબ્રુઆરી, 2022

સુચના: કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *